RU
 • info@laflandia.lv
 • Mellužu prospekts 9-1, Jūrmala, LV - 2008
 • +371 255 040 40
 • RU

  Programma

  programma

  Modelis

  Nepilna laika bērnudārzs, ar nedēļā 3x vai 5x apmeklējumu, Latvijā ir netradicionāls modelis. Šāda veida bērnudārzs mazulim ir draudzīgāks, jo bērnam nav fiziska un garīga pārslodze un adaptācija norit maigāk. Bērnudārzā mazulis vispusīgi attīstās, iegūst socializēšanās pieredzi, patstāvību, bet pilnvērtīgi pusdienot un gulēt dodās mājās un pēcpusdienā pēc izvēles apmeklē pulciņus.

  Process

  Mēs atšķiramies ar citādu (atvērtāku) domāšanu un jēgpilnu, elastīgu pieeju bērna vispusīgai attīstībai. Īpašu uzmanību veltot bērna iedzimtajām dotībām.

  Ikdienas darbā izmantojam oriģinālu atbalsta, sadarbības un vērtēšanas sistēmu – 3 līmeņos. Reizi trijos mēnešos sastādām bērna individuālo dinamikas karti, ko pārrunājam ar bērna ģimeni.

  Bērnam sevis un pasaules izzināšana notiek katru nedēļu integrējot priekšmetus tematā. Dienas laikā mācību priekšmeti, bērnam nemanot, saplūst vienā piedzīvojumā.

  Ikdienas procesā vadāmies pēc LR pirmsskolas izglītības vadlīnijām, tajā iepludinot inovatīvas metodikas, piem. Japānas Kimočī un Kumon. Kā arī izmantojam metodes, kas balstās iepriekšējā pedagoģiskajā pieredzē (M. Montesori, Š. Amonašvilī, Jēnas plāns u.c.)

  Sadarbība

  Mēs ejam kopā: vecāki – bērns – pedagogi.

  Bērnam uzsākot pirmsskolas gaitas mēs lielu uzmanību pievēršam adaptācijas periodam. Šajā laika posmā mēs radām draudzīgu un atvērtu vidi, kurā bērna pašsajūta ir prioritāte. Lai adaptācijas laiks būtu draudzīgāks, aicinām vecākus pirmās dienas jaunajā vidē pavadīt kopā ar mazuli.

  Cieša sadarbība pierādījusi savstarpēju uzticību un efektīvus rezultātus. Lielai daļai vecāku netradicionālais izglītībā ir kaut kas jauns, tāpēc mēs labprāt izglītojam arī vecākus.